(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cieľ 2

Definícia pojmu Cieľ 2 v ekonomickom slovníku. Výraz Cieľ 2 sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Cieľ 2 „

Podpora hospodárskej a spoločenskej premeny oblastí, ktoré čelia štrukturálnym ťažkostiam. V rámci tohto Cieľa sú podporované oblasti prechádzajúce spoločensko-hospodárskymi zmenami v odvetviach priemyslu a služieb, upadajúce vidiecke oblasti, mestské oblasti nachádzajúce sa v ťažkostiach a krízou postihnuté oblasti závislé na rybolove. V týchto regiónoch môžu štrukturálne fondy poskytnúť finančné prostriedky do výšky 50% celkových nákladov na realizáciu opatrenia. Spadajúce regióny Slovenska: vybrané oblasti Bratislavského kraja. Financovanie sa uskutoční prostredníctvom tzv. Jednotného programového dokumentu a za jeho vypracovanie a plnenie zodpovedá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.