(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

čiastkový

Definícia pojmu čiastkový v ekonomickom slovníku. Výraz čiastkový sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „čiastkový“

(trhový) dopyt – je dopyt všetkých spotrebiteľov po jednom výrobku. Je súhrnom individuálnych dopytov, vyjadruje dopyt na určitom trhu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.