(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

čiarové kódovanie

Definícia pojmu čiarové kódovanie v ekonomickom slovníku. Výraz čiarové kódovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „čiarové kódovanie“

Metóda zakódovania údajov pre rýchlu a presnú čitateľnosť. Čiarové kódy predstavujú sériu striedajúcich sa čiarových znakov a voľného priestoru, ktorým je výrobok, jeho etiketa alebo jeho obal označený alebo je na ňom tento kód vytlačený. Reprezentujú tak zakódované informácie, ktoré môžu byť prečítané pomocou elektronických snímačov. Uľahčujú aktuálne a presné vloženie údajov do počítačových systémov. Čiarové kódy reprezentujú písmená a / alebo číslice.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.