Check-list

Definícia pojmu Check-list v ekonomickom slovníku. Výraz Check-list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Check-list“

Súpis činností, ktoré treba pri riešení určitej úlohy uskutočniť.