cestovný akreditív

Definícia pojmu cestovný akreditív v ekonomickom slovníku. Výraz cestovný akreditív sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „cestovný akreditív“

Druh akreditívu umožňujúci cestovanie bez prevážania peňažnej hotovosti; vystavuje ho banka a žiada v ňom jednu alebo niekoľko bánk (svojich dopisovateľov), aby osobe uvedenej v akreditíve vyplatili určenú sumu naraz alebo po častiach pri splnení určitých podmienok; o vydaní akreditívu upovedomuje banka platobné miesto v zahraničí osobitným listom.