(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cestná doprava pre vlastnú potrebu občana

Definícia pojmu cestná doprava pre vlastnú potrebu občana v ekonomickom slovníku. Výraz cestná doprava pre vlastnú potrebu občana sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „cestná doprava pre vlastnú potrebu občana“

Súhrnný názov pre: a) vlastnú dopravu občana a jeho príbuzných, ako aj iných osôb, pokiaľ sú príslušníkmi jeho domácnosti b) dopravu vecí pre jeho osobné potreby, ako aj pre osobné potreby osôb uvedených v a) c) dopravu vecí pre účely výkonu činnosti, na ktorú je oprávnený, a to cestným vozidlom, ktoré je občan oprávnený použiť.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.