Čerpanie úveru

Definícia pojmu Čerpanie úveru v ekonomickom slovníku. Výraz Čerpanie úveru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky, Poisťovníctvo, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Čerpanie úveru“

je odpisovanie peňažných prostriedkov z účtu klienta potom, čo uskutočnil transakciu.

Odpísanie peňažných prostriedkov z klientovho účtu v súvislosti s uskutočnenou transakciou.

Úplné alebo čiastočné využitie poskytnutého úveru.