Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR

Definícia pojmu Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR v ekonomickom slovníku. Výraz Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR“

Hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenie a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR.

hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenie a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;