Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR

Definícia pojmu Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR v ekonomickom slovníku. Výraz Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR“

Hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenie a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR.

hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenie a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?