Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Centrálna limitná teoréma

Definícia pojmu Centrálna limitná teoréma v ekonomickom slovníku. Výraz Centrálna limitná teoréma sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Centrálna limitná teoréma“

Centrálna limitná teoréma tvrdí, že rozdelenie súčtu náhodných premenných konverguje s rastom počtu členov súčtu k normálnemu rozdeleniu. Normalita rozdelenia náhodných porúch je východiskom pre štatistickú indukciu modelu (testovanie parametrov modelu aj modelu ako celku, intervalové odhady parametrov…).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?