(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Centrálna limitná teoréma

Definícia pojmu Centrálna limitná teoréma v ekonomickom slovníku. Výraz Centrálna limitná teoréma sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Centrálna limitná teoréma“

Centrálna limitná teoréma tvrdí, že rozdelenie súčtu náhodných premenných konverguje s rastom počtu členov súčtu k normálnemu rozdeleniu. Normalita rozdelenia náhodných porúch je východiskom pre štatistickú indukciu modelu (testovanie parametrov modelu aj modelu ako celku, intervalové odhady parametrov…).

Už ste čítali?