(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Centrálna limitná teoréma

Definícia pojmu Centrálna limitná teoréma v ekonomickom slovníku. Výraz Centrálna limitná teoréma sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Centrálna limitná teoréma“

Centrálna limitná teoréma tvrdí, že rozdelenie súčtu náhodných premenných konverguje s rastom počtu členov súčtu k normálnemu rozdeleniu. Normalita rozdelenia náhodných porúch je východiskom pre štatistickú indukciu modelu (testovanie parametrov modelu aj modelu ako celku, intervalové odhady parametrov…).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.