cenová dohoda

Definícia pojmu cenová dohoda v ekonomickom slovníku. Výraz cenová dohoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „cenová dohoda“

Dohoda medzi spoločnosťou a dodávateľom o cenách a podmienkach celého súboru tovarov a/alebo službách poskytovaných dodávateľom.