Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cenný papier

Definícia pojmu Cenný papier v ekonomickom slovníku. Výraz Cenný papier sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze, Ekonomika, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Cenný papier“

Peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t. j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane predstavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný, t. j. dematerializovaný cenný papier).

(Securities) – Dokument potvrdzujúci podiel jeho držiteľa na kapitáli spoločnosti (akcia) alebo záväzok jeho emitenta (dlhopis, zmenka) spravidla obchodovateľný na sekundárnom trhu.

Právny nárok majiteľa voči tomu, kto je v ňom zaviazaný.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?