Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde

Definícia pojmu Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde v ekonomickom slovníku. Výraz Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde“

Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde. V periodickej tlači je v tabuľkách uvedená v kolonke bid. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Redemption Price.