(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cena

Definícia pojmu cena v ekonomickom slovníku. Výraz cena sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „cena“

Množstvo peňazí alebo peňažnej hodnoty, za ktoré sa vec nakupuje alebo predáva.

Predstavuje čiastku, ktorú treba vynaložiť pre získanie určitého produktu alebo služby.