Cedent

Definícia pojmu Cedent v ekonomickom slovníku. Výraz Cedent sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Cedent“

Z latinčiny, osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného.