CEDAC

Definícia pojmu CEDAC v ekonomickom slovníku. Výraz CEDAC sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „CEDAC“

Diagram príčin a následkov s pridanými kartami s návrhmi na zlepšenie.