Catchball

Definícia pojmu Catchball v ekonomickom slovníku. Výraz Catchball sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Catchball“

Skákajúca (kolujúca) loptička, teda systém plánovania, pri ktorom sa dosahuje súhlas všetkých o plánovaných aktivitách prostredníctvom odovzdávania informácií medzi vedením a podriadenými na všetkých úrovniach.