časové zosúladenie bodu objednávky

Definícia pojmu časové zosúladenie bodu objednávky v ekonomickom slovníku. Výraz časové zosúladenie bodu objednávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „časové zosúladenie bodu objednávky“

Metóda používaná pri plánovaní materiálových požiadaviek na základe prvkov nezávislého dopytu požiadavky. Hrubé požiadavky vychádzajú z predpovede, nie náhodne. Táto technika môže byť použitá na plánovanie skladových zásob, ako i na plánovanie zásob pre servis, od času keď MRP logika môže ľahko manipulovať prvkami zo závislej požiadavky, nezávislej požiadavky, alebo ich kombinácii.