čas prestoja

Definícia pojmu čas prestoja v ekonomickom slovníku. Výraz čas prestoja sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „čas prestoja“

Čas, v ktorom objekt (napr. dopravný prostriedok) nie je v prevádzke; hlavné zložky tvorí: čas poruchového prestoja (nápravnej údržby), údržbového prestoja (preventívnej údržby) a zálohového prestoja; nezahŕňa čas skladovania, dopravy a pod.