(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Brainstorming

Definícia pojmu Brainstorming v ekonomickom slovníku. Výraz Brainstorming sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby, Manažment.

Definícia výrazu „Brainstorming“

metóda (skupinová) tvorivého myslenia, ktorá sa využíva pri riešení problémov s cieľom vyprodukovať čo najväčšie množstvo nápadov a možných riešení, pričom ich výber a hodnotenie sa uskutočňuje až po tomto procese búrky mozgov”.

Skupinová diskusia podporujúca kreatívne myslenie popri zaužívanom rámci uvažovania.

(Tvorivá diskusia) Búrka mozgov” – Metóda skupinového riešenia problémov, ktorá prináša množstvo nápadov v krátkom čase.

Tvorivá skupinová aktivita zameraná na generovanie veľkého množstva nápadov na riešenie daného problému.

Skupinová metóda tvorivého myslenia, ktorá sa využíva pri riešení problémov s cieľom vyprodukovať čo najväčšie množstvo nápadov a možných riešení, pričom ich výber a hodnotenie sa uskutočňuje až po tomto procese.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.