Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Brainstorming

Definícia pojmu Brainstorming v ekonomickom slovníku. Výraz Brainstorming sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby, Manažment.

Definícia výrazu „Brainstorming“

metóda (skupinová) tvorivého myslenia, ktorá sa využíva pri riešení problémov s cieľom vyprodukovať čo najväčšie množstvo nápadov a možných riešení, pričom ich výber a hodnotenie sa uskutočňuje až po tomto procese búrky mozgov”.

Skupinová diskusia podporujúca kreatívne myslenie popri zaužívanom rámci uvažovania.

(Tvorivá diskusia) Búrka mozgov” – Metóda skupinového riešenia problémov, ktorá prináša množstvo nápadov v krátkom čase.

Tvorivá skupinová aktivita zameraná na generovanie veľkého množstva nápadov na riešenie daného problému.

Skupinová metóda tvorivého myslenia, ktorá sa využíva pri riešení problémov s cieľom vyprodukovať čo najväčšie množstvo nápadov a možných riešení, pričom ich výber a hodnotenie sa uskutočňuje až po tomto procese.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?