Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bonus

Definícia pojmu Bonus v ekonomickom slovníku. Výraz Bonus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Financie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Bonus“

Z latinčiny – dobrý. Ide o zľavu, alebo zvýhodnenie poistenia za priaznivý škodový priebeh. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o zvýhodnenie pre majiteľa vozidla (poistníka), ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť. Naopak, pri poistnej udalosti z viny poisteného sa bonus postupne odoberá, resp. uplatňuje sa tzv. malus.

Nárok poisteného na zľavu z poistného v dôsledku bezškodového priebehu poistenia.

Z latinčiny dobrý. V praxi označuje poskytnutie dobropisu zákazníkovi za splnenie stanovených alebo dohodnutých podmienok. V poistení ide o zľavu na poistnom (alebo zvýhodnenie plnenia poisťovne) za priaznivý škodový priebeh. Môže ísť o nezavinený škodový priebeh (napr. havarijné poistenie motorových vozidiel), za používanie protipožiarnych signalizačných alebo hasiacich zariadení, za komplexnosť uzavretého poistenia (riziková alebo vecná) a podobne.

Zľava z poistného poskytovaná v určitých prípadoch.

Zvýhodnenie pre majiteľa vozidla, ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?