Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bonita

Definícia pojmu Bonita v ekonomickom slovníku. Výraz Bonita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring, Pôžičky a splátky, Peniaze, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Bonita“

Financial Standing (bonita) – dobré meno, obchodná povesť, úveruschopnosť firmy, banky, alebo poisťovne, ktorá vstupuje do medzinárodných obchodných kontaktov. Informácie o bonite zahraničných firiem poskytujú banky, špecializované informačné kancelárie ako i faktoringová spoločnosť svojim predávajúcim na ich kupujúcich. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Financial Standing.

je schopnosť dlžníka plniť si svoje finančné záväzky. V podnikaní tzv. profesijnej bonite určuje schopnosť firmy dosahovať určitý štandard produktov (služieb, výrobkov).

Úverová spôsobilosť klienta (schopnosť splácať úver)

je to úverová spôsobilosť klienta a hovorí o tom ako je klient schopný splácať úver. Banky svojim klientom priraďujú úrovne bonity ktorých kritéria klienti plnia. Stanovuje sa z informácií o klientovi.

To úverová spôsobilosť klienta a hovorí o tom ako je klient schopný splácať úver.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?