Bolestné

Definícia pojmu Bolestné v ekonomickom slovníku. Výraz Bolestné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Bolestné“

Dávka, ktorá sa poskytuje v prípade odškodnenia úrazu.