Bohatstvo

Definícia pojmu Bohatstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Bohatstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky.

Definícia výrazu „Bohatstvo“

Pojem bohatstva je historicky a miestne relatívnou kategóriou, môže to byť stav spoločensky nadpriemerného uspokojovania potrieb alebo súhrn hmotných a nehmotných statkov, v ktorých je nahromadená zhmotnená ľudská práca.