(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Definícia pojmu Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v ekonomickom slovníku. Výraz Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Právo.

Definícia výrazu „Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“

Majetkové spoločenstvo manželov. Tento inštitút je prejavom jednoty manželstva a rovnakého postavenia manželov v ňom z hospodárskej stránky. Vlastníctvo v takomto prípade nie je medzi manželmi vyjadrené podielmi, manželia sú vlastníkmi vecí v 1/1.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.