Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Definícia pojmu Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v ekonomickom slovníku. Výraz Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Právo.

Definícia výrazu „Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“

Majetkové spoločenstvo manželov. Tento inštitút je prejavom jednoty manželstva a rovnakého postavenia manželov v ňom z hospodárskej stránky. Vlastníctvo v takomto prípade nie je medzi manželmi vyjadrené podielmi, manželia sú vlastníkmi vecí v 1/1.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?