Bežné platené poistné / poistné

Definícia pojmu Bežné platené poistné / poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Bežné platené poistné / poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Bežné platené poistné / poistné“

Poistné, ktoré sa platí v dohodnutých poistných obdobiach počas poistnej doby.