BD-CIT 

Definícia pojmu BD-CIT  v ekonomickom slovníku. Výraz BD-CIT  sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „BD-CIT “

Databáza členov CIT/Datenbank der CIT-Mitglieder