Bázický bod

Definícia pojmu Bázický bod v ekonomickom slovníku. Výraz Bázický bod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Bázický bod“

Najmenšia jednotka na meranie výnosov dlhových nástrojov. Jeden bázický bod je percentom z percenta, teda 0, 01%. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Basis Point.

1/100 z jedného percenta. Používa sa pri stanovení úrokovej miery a k vyjadreniu pohybov cien rôznych finančných inštrumentov.

1/100 z jedného percenta, ktorá sa používa pri stanovení úrokovej miery a k vyjadreniu pohybov cien rôznych finančných inštrumentov.