Bankový ombudsman

Definícia pojmu Bankový ombudsman v ekonomickom slovníku. Výraz Bankový ombudsman sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Banky, Hypotéky.

Definícia výrazu „Bankový ombudsman“

Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadeným Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.

Je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.

je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úloha spočíva v monitorovaní a vyhodnocovaní podnetov spotrebiteľov a v riešení mimo súdnych sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné. http://www. bankovyombudsman. sk

Nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou.