(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Banka

Definícia pojmu Banka v ekonomickom slovníku. Výraz Banka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Investovanie, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Banka „

Finančný sprostredkovateľ prijímajúci vklady spravidla splatné na požiadanie alebo v krátkej výpovednej lehote, z ktorých poskytuje úvery alebo nakupuje rôzne finančné aktíva (cenné papiere, drahé kovy, cennosti).

Je finančná inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Okrem toho vykonáva ďalšie činnosti. Na výkon všetkých týchto činností má Národnou bankou Slovenska udelené bankové povolenie.

je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, ktorá má na výkon svojej činnosti udelené bankové povolenie. Vykonáva činnosť finančného sprostredkovateľa príjmajúceho vklady spravidla splatné na požiadanie alebo v krátkej výpovednej lehote, z ktorých poskytuje úvery alebo nakupuje rôzne finančné aktíva (napr. Cenné papiere, komodity, cennosti…)

Právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, ktorá má na výkon svojej činnosti udelené bankové povolenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.