Balladurov plán

Definícia pojmu Balladurov plán v ekonomickom slovníku. Výraz Balladurov plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Balladurov plán“

Zasadnutie Európskej rady v Kodani v júni 1993 prijalo myšlienku, aby sa francúzsky návrh na Pakt stability, známy ako Balladurov plán, stal predmetom spoločného postupu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Cieľom je podpora stability a mieru v Európe a posilnenie demokratického procesu a regionálnej spolupráce v strednej a východnej Európe. Jedným z hlavných prvkov Paktu stability je preventívna diplomacia, v rámci ktorej EÚ presadzuje vytvorenie dobrých susedských vzťahov a okrem iného povzbudzuje krajiny, aby upravili svoje pohraničné vzťahy a vyriešili problém národnostných menšín.