autorozlišovanie

Definícia pojmu autorozlišovanie v ekonomickom slovníku. Výraz autorozlišovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „autorozlišovanie“

Schopnosť snímača čiarového kódu automaticky odlíšiť dve alebo viac symbolických vyjadrení (napr. poprekladané 2 z 5, kód 39)