aula

Definícia pojmu aula v ekonomickom slovníku. Výraz aula sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „aula“

Miestnosť určená predovšetkým na vykonávanie akademických obradov.