(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Audit trail

Definícia pojmu Audit trail v ekonomickom slovníku. Výraz Audit trail sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Audit trail“

podrobný popis riadenia a realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na všetkých úrovniach zahrnujúci tok informácií, dokumentov, finančných prostriedkov a kontrolu;

Podrobný popis riadenia a realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na všetkých úrovniach zahrnujúci tok informácií, dokumentov, finančných prostriedkov a kontrolu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.