Assesment centrum

Definícia pojmu Assesment centrum v ekonomickom slovníku. Výraz Assesment centrum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Assesment centrum“

Zamerané na zistenie úrovne zručností a schopností účastníkov.