(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Anuitné platby, anuitné splátky

Definícia pojmu Anuitné platby, anuitné splátky v ekonomickom slovníku. Výraz Anuitné platby, anuitné splátky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Anuitné platby, anuitné splátky“

Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok, na konci naopak istina.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.