Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Amsterdamská zmluva

Definícia pojmu Amsterdamská zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz Amsterdamská zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Amsterdamská zmluva“

je výsledkom Medzivládnej konferencie EÚ, ktorá začala v marci 1996 summitom v Turíne a skočila v júni 1997 v Amsterdame. Amsterdamská zmluva znamená najmä posilnenie základných princípov, ako sú ľudské a sociálne práva. Európsky súdny dvor získal rozšírené právomoci v oblasti ochrany ľudských práv; EUROPOL bol vybavený operatívnymi kompetenciami; zmluva odsúhlasila koordináciu a spoločný postup v politike zamestnanosti; posilnila spoluprácu v oblasti životného prostredia, zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa; stanovila všeobecné právo na prístup k dokumentom EÚ; zakotvila postupné uskutočňovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a užšie napojenie ZEÚ na EÚ; posilnila úlohu Komisie; zjednodušila rozhodovací proces; rozšírila väčšinové hlasovanie a ustanovila princípy užšej spolupráce.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?