Amortizácia

Definícia pojmu Amortizácia v ekonomickom slovníku. Výraz Amortizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Amortizácia „

Odpisy, v makroekonómii tiež hodnota investícií, ktoré kompenzujú opotrebenie kapitálových statkov (udržiavacie investície).

Postupné znižovanie hodnoty hmotného alebo nehmotného imania. Pri poistení motorových vozidiel sa miera opotrebenia stanovuje napr. podľa veku vozidla a najazdených kilometrov.