(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

alokácia investičnej časti poistného

Definícia pojmu alokácia investičnej časti poistného v ekonomickom slovníku. Výraz alokácia investičnej časti poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „alokácia investičnej časti poistného“

Je nákup príslušného počtu Podielových jednotiek Poistníkom za Investičnú časť poistného pri použití nákupnej ceny Podielovej jednotky, ktorá je platná v deň alokácie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.