(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Algoritmus

Definícia pojmu Algoritmus v ekonomickom slovníku. Výraz Algoritmus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Algoritmus“

(Algorithm) – je transformácia vstupných údajov na výstupné pomocou všeobecných pravidiel alebo postup, ako riešiť danú úlohu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.