Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Alfa fondu v porovnaní s indexom najlepšieho porovnania

Definícia pojmu Alfa fondu v porovnaní s indexom najlepšieho porovnania v ekonomickom slovníku. Výraz Alfa fondu v porovnaní s indexom najlepšieho porovnania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Alfa fondu v porovnaní s indexom najlepšieho porovnania“

(súladu) – V tomto prípade pre výpočet alfy fondu Morningstar najprv určuje ten index, ktorý je najlepším nástrojom pre porovnanie fondu vychádzajúc z jeho špecializácie. Morningstar robí regresívnu analýzu mesačnej zvýšenej výnosnosti fondu a porovnáva ju s mesačnou zvýšenou výnosnosťou dobre známych trhových indexov. Indexom najlepšieho porovnania je index, ktorý je charakteristický najväčším ukazovateľom R-kvadrát pri porovnaní s portfóliom fondu. Po určení indexu najlepšieho súladu, Morningstar vypočítava alfu pri zohľadnení ukazovateľov hodnôt výnosu tohto indexu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Alpha vs. the Best-Fit Index.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?