(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Akaikeho informačné kritérium

Definícia pojmu Akaikeho informačné kritérium v ekonomickom slovníku. Výraz Akaikeho informačné kritérium sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Akaikeho informačné kritérium“

Akaikeho informačné kritérium (AIC; Akaikes information criterion) pomáha rozhodovať, či zaradenie ďalšej vysvetľujúcej premennej zlepšilo model, t. j. určiť, ktorý z dvoch konkurenčných modelov treba preferovať (overuje špecifikáciu ekonometrického modelu). V odbornej literatúre sa najviac zaužíval vzťah na výpočet s prirodzenými logaritmami.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.