Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akademická pôda

Definícia pojmu akademická pôda v ekonomickom slovníku. Výraz akademická pôda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademická pôda“

Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt (§ 4/3 zákona).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?