akademická pôda

Definícia pojmu akademická pôda v ekonomickom slovníku. Výraz akademická pôda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademická pôda“

Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt (§ 4/3 zákona).