(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Agresívny rastový fond

Definícia pojmu Agresívny rastový fond v ekonomickom slovníku. Výraz Agresívny rastový fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Agresívny rastový fond“

Fondy zhodnocujúci kapitál, investujúci do podstatne narastajúcich nástrojov. Agresívne rastové fondy zvyčajne investuijú do malých špekulatívnejších spoločností, používajúce také investičné tecniky ako časovanie trhu, pákový efekt alebo opcie a termínované kontrakty. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Aggresive growth funds.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.