(Letecka skola,  0)

Letecká škola
  • Platné osvedčenie
  • Splnenie požiadaviek, pravidelné prehliadky údržby
  • Splnenie pokynov, obmedzení a upozornení v letovej príručke
  • Doplnky letovej príručky
  • Ustanovenie a udržiavanie lietadlovej knihy, motorovej knihy
  • Pravidelná údržba
  • Povolená údržba vykonávaná pilotmi
  • Splnenie úkonov predpísaných výrobcom v bulletinoch
  • Vykonávanie servisných prác oprávnenými osobami

Už ste čítali?


Pridaj komentár