(Letecka skola,  0)

Letecká škola
  • Dokumentácia pre navigačnú prípravu letu, dôležitosť a presnosť informácií
  • Predbežná a predletová príprava
  • Určenie spotreby paliva, určenie navigačnej zásoby pohonných hmôt
  • Navigačné informácie
  • Zakázané a obmedzené priestory

Už ste čítali?


Pridaj komentár