(Letecka skola,  0)

Letecká škola
  • Druhy máp
  • Druhy projekcie, vlastnosti, merítka, konštrukcie a symboly
  • Rozdelenie máp podľa účelu a použitia
  • Mapy ICAO, druhy a použitie
  • Zakreslovanie na mapách, meranie smeru a vzdialenosti
  • ICAO mapa 1:5000000, informácie, čítanie mapy

Už ste čítali?


Pridaj komentár