(Letecka skola,  0)

Letecká škola
  • Pohyb lietadla v ustálenej zatáčke
  • Sily v ustálenej zatáčke
  • Závislosť vztlaku a odstredivej sily na rýchlosti a uhle náklonu
  • Zrýchlenie zaťaženie krídla, násobky preťaženia, súčinitele bezpečnosti
  • Pád a pádová rýchlosť
  • Pád na vysokej rýchlosti
  • Vývrtka, vznik a vybratie
  • Sklzy

Už ste čítali?


Pridaj komentár