(Letecka skola,  0)

Letecká škola

úspech navigačného letu závisí hlavne na systematickej príprave a plánovaní. Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu byť rôzne v závislosti na poveternostných podmienkach letu. Počasie, terén, pristávacie plochy, možnosť čerpania paliva spolu s dostupnosťou kontrolných bodov môžu mať vplyv na Vaše rozhodnutia. Odporúčame, aby ste vždy vykonali podrobnú prípravu, štúdium a letové prepočty v nasledujúcom poradí:

  • 1. počasie;
  • 2. výber trate;
  • 3. NOTAM-y a stavy pristávacích plôch;
  • 4. príprava trate do leteckej mapy;
  • 5. príprava navigačného štítku;
  • 6. vyplnenie letového plánu;

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.