(, Letecka skola ,  0)

Letecká škola

Nastrekovacia pumpička motora je umiestnená pred pravým sedadlom vedľa počítadla hodín. Používa sa pre zlepšenie studeného spustenia motora.

1. Uvoľnite pumpičku otáčaním v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ovládač.

2. Pumpujte koľko je potrebné (2-3 vstreky) pre nastrieknutie.

3. Po nastriekaní zaistite pumpičku zrovnaním so zárezom zatlačením dole a pootočením približne o 180o.

Autor: Letecka skola

Tento príspevok bol vytvorený 9.3.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Letecka skola.

Už ste čítali?


Pridaj komentár