(, Letecka skola ,  0)

Pozemná príprava

Pozemná príprava sú súčasťou teoretickej prípravy. Váš inštruktor si overí kvalitu Vašej letovej prípravy a správne používanie leteckej techniky na zemi i vo vzduchu. Pozemnú prípravu vykonáva Váš inštruktor, prípadne Vás učiteľ teórie.

Pozemné prípravy pred lietaním sú pokračovaním teoretickej výučby pri ktorej sú využívané doteraz osvojené teoretické vedomosti a sú zamerané na praktickú a materiálnu časť učebnej látky. Pozemné prípravy pred lietaním musíte absolvovať podľa toho, na akom type vrtuľníka absolvujete letecký výcvik (ROBINSON R-22, SCHWEIZER 269C). Pozemné prípravy obsahujú jednotlivé problematiky z materiálnej časti vrtuľníka, normálne postupy, núdzové postupy, obmedzenia, výkony, vyváženia a podobne pre konkrétny typ vrtuľníka.

Po ukončení pozemnej prípravy pred uskutočnením praktickej letovej činnosti absolvujete písomný alebo ústny test.

Pozrite si všeobecné informácie pre uchádzačov o letecký výcvik.

Autor: Letecka skola

Tento príspevok bol vytvorený 9.3.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Letecka skola.

Stránky v sekcii Pozemná príprava

V sekcii Pozemná príprava ekonomickej encyklopédie sa nachádza 198 stránok:

Už ste čítali?


Pridaj komentár